ABC (1796)

Pilnais nosaukums: Bez titullapas un bez nosaukuma; J. Misiņa "Latviešu rakstniecības rādītāja" 1. sējumā uzrādīta ar Nr. 2148 kā "AAabc"
Izdošanas ziņas: Jelgawâ : Pee J.W. Steffenhagen, 1796
Apjoms: [16] lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Rihards Zelezņevs (LU Radio NABA)
Fragments: [14].lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Teksts ir dalīts zilbēs – tas paredzēts burtošanai. Grāmatas vāku rotā alfabēts un pirmajā lappusē ir zilbes. Grāmatā iekļautas vairākas lūgšanas, 10 baušļi, kā arī jautājumi un atbildes, piemēram: “Kas ir Dievs tas Tēvs? Dievs Tēvs ir mūsu Radītājs, tas ir radījis Debesis un Zemi, un visas Lietas”. Izdevums LU Bibliotēkas krājumā iekļauts 1941. gada 30. decembrī, tas ir pirkts Aleksandra Lauberta antikvariātā par 5 rubļiem.