Atsacibu gròmotiņa [1923]

Pilnais nosaukums: Atsacibu gròmotiņa
Izdošanas ziņas: Rēzekne : Dorbs un Ziniba, [1923]
Apjoms: 32 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Arnis Slobožaņins
Fragments: 6.-7.lpp.

Grāmata iespiesta mūsdienām pietuvinātā ortogrāfijā, latgaliešu rakstu valodā. Saturs veidots jautājumu-atbilžu formā. Skaidroti 10 Dieva baušļi, baznīcas baušļi, sakramenti, grēki, nāve un četras pēdējās lietas: “nowe, Diwa tisa, elnes mukas, myužiga dzeiwe dabasu waļstibâ” u.c. Grāmatā iekļauta nodaļa arī ministrantiem (“tys kas it pi Miša kolpotu”). Izdevums iekļauts krājumā 2010. gadā. Saņemts no Teoloģijas biedrības.