Baumanis Joahims (1712-1759)

Baumanis Joahims (Jukums) (Baumann Joachim) (1712-1759) bija grāmatizdevējs un luterāņu mācītājs. Teoloģiju studēja Halles Universitātē (Vācija). No 1733. līdz 1734. gadam bija draudzes mācītājs Gramzdā, pēc tam turpināja kalpot Jaunpilī, Blīdenē un Liepājā. 1747. gadā viņu iecēla par Kurzemes superintendentu. Šajā laikā viņš rūpējās par garīgo tekstu un dziesmu publicēšanu latviešu valodā. Izdeva G. Manceļa “Jaunu latviešu sprediķu grāmatu” (1746). 18. gs. vidū, saņemot Polijas karaļa atļauju izmantot J.H. Hartunga spiestuvi Kēnigsbergā, B. Joahims organizēja G.F. Stendera “Swehti Stahsti” izdošanu (1756), kas bija pirmie Bībeles stāsti latviešu grāmatniecībā. Mācītāja atdusas vieta atrodas kādreizējā kapsētā pie Jāņa baznīcas Jelgavā.

Saistītie ieraksti: Swehti Stahsti (1756)

Izmantotie informācijas avoti

Ancītis V. Saldus grāmatnieki / V. Ancītis // Padomju Zeme (Saldus). – Nr. 154 (29.12.1988), [4].lpp. Izgūts no periodika.lv

Joahims Baumanis. Literatura.lv. Izgūts no literatura.lv

Klekere I., Limane L., Zanders V. Baumanis Joahims / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Krūmiņš G. Vārti jāaizver, atmiņa jāatver! / G. Krūmiņš // Jelgavas Ziņotājs. – Nr. 101 (17.07.1992), 3.lpp. Izgūts no periodika.lv

Mūsu kalendārs // Padomju Zeme (Saldus). – Nr. 153 (27.12.1996), [3].lpp. Izgūts no periodika.lv