Behrnu dahrss (1925)

Pilnais nosaukums: Behrnu dahrss : pirmee soļi kristigâ mahjas mahzibâ
Cits nosaukums: Bērnu dārzs : pirmie soļi kristīgā mājas mācībā
Sastādītājs Goba-Alojietis, Jānis, 1869-1928
Izdošanas ziņas: Riga : Waltera un Rapas akz. sab., 1925
Apjoms: 29 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Marta Selecka
Fragments: 11.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Ar īsu, pamācošu stāstu palīdzību, tiek skaidrotas ne tikai reliģiskās dogmas, bet arī dažādi ētikas principi – godīgums, cieņa pret ģimeni, mīlestības izrādīšana un atbalsta sniegšana. Grāmatas sastādītājs izdevumā iekļāvis arī vairākas pamācošas tautasdziesmas un Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju”. Izdevums uzņemts krājumā 2012. gadā. Saņemts no LU Akadēmiskās bibliotēkas.