Bergmanis Rihards (1805-1878)

Bergmanis Rihards (Richard von Bergmann) (1805-1878) bija mācītājs. Teoloģiju studēja Tērbatas Universitātē no 1825. līdz 1829. gadam. Pēc studijām trīs gadus dzīvoja Vācijā un Šveicē. Līdz 1833. gadam strādāja par mājskolotāju, bet no 1834. līdz pat 1878. gadam bija Rūjienas draudzes mācītājs.

Saistītie ieraksti: Jautaschanas-grahmatiņa (1865)

Izmantotie informācijas avoti

Klekere I., Limane L., Zanders V. Rihards Bergmanis / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB