Berkholcs Kristiāns Augusts (1805-1889)

Berkholcs Kristiāns Augusts (Berkholz Christian August) (1805-1889) no 1849. gada cenzēja Rīgā izdotas reliģiska satura grāmatas latviešu valodā. Bija luterāņu mācītājs. Teoloģisko izglītību ieguva Tērbatas Universitātē un Vācijā. Strādāja par mājskolotāju un mācītāju Apukalnā. No 1840. līdz 1876. gadam bija Rīgas Jēkaba baznīcas virsmācītājs. 1844. gadā saņēma Jēnas Universitātes filozofijas doktora grādu un 1855. gadā ieguva Tērbatas universitātes teoloģijas goda doktora titulu. Pats sarakstījis un apgādājis grāmatas “Ko mums būs mācīties” (1837) un “Opekalna draudzes maziem bērniem pirmā lasīšanas grāmatiņa” (1838).

Saistītie ieraksti: Jautaschanas-grahmatiņa (1865)

Izmantotie informācijas avoti

Klekere I., Limane L., Zanders V. Berkholcs Kristiāns Augusts / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB