“Dorbs un ziniba” (1912-1940)

Tipogrāfiju “Dorbs un ziniba” 1912. gadā atvēra Latgales kultūras darbinieki Nikodēms Rancāns (1870-1933) un Eduards Kozlovskis (1878-1943). Tā atradās Rēzeknē. 1917. gadā tika dibināta arī burtliču skola, kurā bez maksas varēja mācīties tautskolu beigušie latviešu bērni. Pirmā audzēkņu saliktā grāmata bija “Lobō sākla” (1921). Apgādā iznāca arī “Latgolas Vòrds”, kas bija visizplatītākais laikraksts Latgalē. Izdevniecība piedāvāja dažādus kvalitatīvus drukas pakalpojumus, par ko liecina 1924. gada “Zīdūnis” 22.-23. numurā ievietotā reklāma, ka “sewiška wériba ir grižama uz gleitu un kortogu dorbu izpildišonu, par kú cinejami dorbu pastallatoji war porsalicynot izgatawotûs paraugûs.” Tipogrāfijai bija arī savs kancelejas preču veikals, kurā varēja iegādāties rakstāmlietas, papīru un grāmatas. 1944. gadā uz tipogrāfijas “Dorbs un ziniba” pamata sāka veidot Rēzeknes tipogrāfiju. II pasaules kara laikā tipogrāfijas iekārta tika izmesta grāvī, kur tika sabērti arī miljoniem burtstabiņu. Tos palīdzēja sakārtot 18 jaunie Rēzeknes tipogrāfijas darbinieki. Ātrspiedes mašīna, kas palika mantojumā no tipogrāfijas “Dorbs un ziniba”, savu darbu veica vēl 1984. gadā.

Saistītie ieraksti: Atsacibu gròmotiņa [1923]

Izmantotie informācijas avoti

Ar wysulobokim dorba spákim Latgolâ  // Zīdūnis. – Nr. 22-23 (01.04.1924), [52].lpp. Izgūts no periodika.lv

Klekere I., Limane L., Zanders V. Kozlovskis Eduards / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Latviešu burtliču skola Latgalē // latgaesdati.lv. Izgūts no latgalesdati.du.lv

Nizinska M. Gadi kā burti rindiņās virknējas / M. Nizinska // Znamja Truda (Rēzekne). – Nr. 130 (01.11.1984), 3.lpp. Izgūts no periodika.lv