Elementara katoliu ticeibas izskaidrošona (1905)

Pilnais nosaukums: Elementara katoliu ticeibas izskaidrošona : latvišu barnim pazeimota
Cits nosaukums: Elementāra katoļu ticības izskaidrošana
Autors: Skrinda, Kazimirs, 1875-1919
Izdošanas ziņas: Piterburgâ : [b.i.], 1905
Apjoms: 72 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Arnis Slobožaņins
Fragments: [3].lpp.

Grāmata iespiesta mūsdienām pietuvinātā ortogrāfijā, latgaliešu rakstu valodā. Priekšvārdā autors skaidrojis, ka “šajâ gromoteniâ dažus literus (burtus) joizrunoi nai ta, kai vecajôs gromotôs”. Saturs veidots jautājumu-atbilžu formā. Skaidroti 10 Dieva baušļi, baznīcas baušļi, sakramenti, grēki, tēli Bībelē un paslapumi u.c. Izdevums iekļauts krājumā 2012. gadā. Saņemts no LU Akadēmiskās bibliotēkas.