Ērmanis Jānis (1862-1932)

Ērmanis Jānis (1862-1932) bija mācītājs, garīgu rakstu un dzejoļu autors. Pēc Valmieras apriņķa skolas beigšanas mācības turpināja Tērbatas skolotāju seminārā, kuru absolvēja 1882. gadā. Četrus gadus strādāja par mājskolotāju. Vēlāk iestājās Tērbatas teoloģijas fakultātē, kur pievērsās rakstniecībai. 1863. gadā tika ordinēts par mācītāju un sāka kalpot Lazdonas draudzē, kur bija pirmais latviešu mācītājs un Lazdonas bibliotēku biedrības dibinātājs. 1905. gadā maijā, revolucionāro ideju iespaidā, sveši jaunieši, pielietojot fizisku spēku, piespieda mācītāju pamest baznīcu un soļot gar to, nesot rokās sarkanu karogu. Pēc incidenta J. Ērmanis gadu pavadīja ārzemēs, atgriezies 1907. gadā uzņēmās laikraksta “Evaņģeliuma gaisma” redaktora pienākumus. Šajā gadā viņu ievēlēja par Krimuldas draudzes mācītāju, kurā strādāja līdz mūža beigām. 1919. gadā viņš bija viens no nedaudzajiem mācītājiem, kas nebaidījās palikt savā draudzē un to pārstāvēt. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 1921. gadā izdotajā dziesmu grāmatā publicētas 54 paša J. Ērmaņa sacerētās un tulkotās dziesmas. Paralēli baznīcas dziesmām mācītājs turpināja rakstīt un izdot arī savus darbus, tai skaitā dzeju. Apbedīts Valmieras kapos.

Saistītie ieraksti: Kristigas tizibas mahziba (1896)

Izmantotie informācijas avoti
Adamovičs L. Mācītāja Jāņa Ērmaņa piemiņai / L. Adamovičs // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. – Nr. 4 (01.04.1932), 332.-335.lpp. Izgūts no periodika.lv

Jānis Ērmanis // Jaunā Balss. – Nr. 2 (01.02.1932), 2.lpp. Izgūts no periodika.lv

K. O. Jānis Ērmanis / O. K. // Latvija Amerikā. – Nr. 90 (14.11.1962), 6.lpp. Izgūts no periodika.lv

Vēstures atmiņas // Brīvā Zeme. – Nr. 38 (16.02.1937), 16.lpp. Izgūts no periodika.lv