Grothuss Arturs (1861-1930)

Grothuss (arī Grothuss, Grothus) Arturs (Grothus Arthur) (1861-1930) bija spiestuves īpašnieks. 1887. gada 20. septembra “Dienas lapa” lasāms, ka “Vidzemes gubernators atvēlējis Rīgas valstsbankas kontroliera palīgam, Arturam f. Grothufs atvērt tipogrāfiju un litogrāfiju zem nosaukuma “Vidzemes sludinājumu lapas tipogrāfija”, Morberga namā Nr. 8, Bastejbulvāra un laukuma stūrī”. Vēlāk Rīgas Vidzemes Gubernators atvēlējis “muižniekam A. Grothuss drukātavu pārcelt no Bastejas laukuma Nr. 8 uz Cietokšņa ielu Nr.2”. 1901. gadā A. Grothuss iegādājās “Typographa” tipa burtu salikuma mašīnu, ar kuru strādāja pirmais Rīgas mašīnburtlicis A. Jenigs. No 1905. līdz 1910. gadam tipogrāfijā darbojās 4 ātrspiedes, tīģelis un Bostonas prese. Uzņēmumā strādāja 10 burtliči. A. Grothuss iespieda reklāmas materiālu pasūtījumus un A. Rihtera adrešu grāmatas. Latviešu valodā A. Grothuss tipogrāfijā iespiestas vairāk nekā 200 grāmatas.

Izmantotie informācijas avoti

Klekere I., Limane L., Zanders V. Grotuss Arturs / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

R.T. Rigas notikumi / T.R. // Dienas Lapa (Rīga, Petrograda). – Nr. 222 (29.09.1887), 3.lpp. Izgūts no periodika.lv

Rigas notikumi //Dienas Lapa (Rīga, Petrograda). – Nr. 140 (17.02.1890), 3.lpp. Izgūts no periodika.lv