Hartungs Johans Heinrihs (1699-1756)

Hartungs Johans Heinrihs (Hartung Johann Heinrich) (1699-1756) bija vācu tautības grāmatu iespiedējs, apgādātājs un tirgotājs. Viņš izveidoja lielāko grāmatniecības uzņēmumu Kēnigsbergā. Grāmatas latviešu valodā iespieda pēc Vidzemes un Kurzemes baznīcas organizāciju, apgādu un privātpersonu pasūtījumiem.

Saistītie ieraksti: Swehti Stahsti (1756)

Izmantotie informācijas avoti

Klekere I., Limane L., Zanders V. Hartungs Johans Heinrihs / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB