Kristigas tizibas mahziba (1896)

Pilnais nosaukums: Kristigas tizibas mahziba : pehz Dr. Mahrtiņa Lutera katķisma ; skolām un paschmahzibai
Cits nosaukums: Kristīgas ticības mācība
Autors: Ērmanis, Jānis, 1862-1932
Izdošanas ziņas: Rīga : drukajis A. fon Grothufs, 1896
Apjoms: 184 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Viktors Dunaiskis (LU Radio NABA)
Fragments: 75.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Grāmatas autors daudz apjomīgāk kā iepriekš izdotajos katehismos, kas domāti skolām, izvērsis skaidrojumus un norādījis, ka prioritāri grāmata domāta vidējo skolu bērniem, kuri ticības mācību var apgūt “tēva valodā”. Izpratnes veicināšanai skaidrots kas ir Bībele (arī etimoloģiski), ticība, aprakstītas dažādas reliģijas, Dieva esības pierādījumi, izmantojot kosmoloģijas un teleoloģijas teorijas u.c. Izdevums iekļauts krājumā 2009. gadā. Saņemts no Teoloģijas biedrības.