Luters Mārtiņš (1483-1546)

Luters Mārtiņš (Luther Martin) (1483-1546) bija vācu teologs un reformators. Ar saviem uzskatiem M. Luters izraisīja kustību, kas izmainīja noteiktus kristīgās ticības pamatnostādnes un rezultātā rietumu kristietība tika sadalīta starp Romas katoļticību un jaunām protestantu tradīcijām. M. Luters ir viena no ietekmīgākajām personībām kristietības vēsturē.

Izmantotie informācijas avoti

Hillerbrand J. Hans. (06.11.2020) Martin Luther / J. Hans Hillerbrand // britannica.com. Izgūts no britannica.com