Mahrtiņa Luttera Katķissis (1865)

Pilnais nosaukums: Mahrtiņa Luttera Katķissis ar isskaidroschanahm, ar dseesmu- un bihbeles-perschiņeem un ar diweem peelikkumeem
Cits nosaukums: Mārtiņa Lutera Katķisis ar izskaidrošanām, ar dziesmu- un bībeles-peršiņiem un ar diviem pielikumiem
Autors: Heerwagen, Ludwig, 1817-1899
Izdošanas ziņas: Rīga : pee Ernst Plates, 1865
Apjoms: [4], 52 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Elīna Krēmere (LU Radio NABA)
Fragments: Priekšlapa

Vecajā ortogrāfijā iespiestā grāmata ir katķisms jeb katehisms – tā veidota jautājumu un atbilžu formā. Grāmatas sākumā minēts, ka “Katķisi Mārtiņš Luters 1527. gadā sarakstījis bērniem un nemācītiem ļaudīm par labu”. Grāmatā iekļauts “Katķisis ar izskaidrošanām”, kā arī divi pielikumi: “1. Lūgšanas un dziesmas” un “2. Par baznīcas gadu”. Izdevums pirkts par 5 Latvijas latiem un iekļauts krājumā 1936. gada 12. oktobrī.