Mahrtiņa Lutera Masajs katķismis (1838)

Pilnais nosaukums: Mahrtiņa Lutera Masajs katķismis
Autors: Luther, Martin, 1483-1546
Izdošanas ziņas: Rihga : [Trey], [1838]
Apjoms: 24 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Rihards Zelezņevs (LU Radio NABA)
Fragments: 4.lpp. / 16.lpp.

Vecajā ortogrāfijā iespiestā grāmata ir katķisms jeb katehisms – tā veidota jautājumu un atbilžu formā. Tajā iekļauti 10 baušļi un to skaidrojumi. Pirmais bauslis: “Tev nebūs citus dievus turēt priekšā manīm” tiek paskaidrots ar vārdiem “Mums būs Dievu par visām lietām bīties, mīļot, un uz to cerēt.” Grāmatā tiek aprakstīti arī trīs “ticības locekļi” (Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars), Tēvreize, kristietības nozīme un svētais vakarēdiens. Grāmatai ir četri pielikumi: jautājumi un atbildes par debesu valstības atslēgām; grēku piedošanas lūgšanas; Bībeles grāmatu apraksts, kā arī svētdienas un kristiešu svētku apraksts. Izdevums iekļauts krājumā 2010. gadā, kad tas saņemts no Teoloģijas biedrības.