Mīlenbahs Fricis (1863-1933)

Mīlenbahs Fricis (Mühlenbach Fritz) (1863-1933) bija luterāņu mācītājs. 1891. gadā Tērbatas Universitātē ieguva teoloģijas izglītību. 1908. gadā F. Mīlenbahs publicēja pētījumu “Latvieši un latvietes Krievijas Augstskolās”, kas vēlāk kalpoja par pamatu Jēkaba Prīmaņa trimdas izdevumā “Universitas” publicētajam biogrāfiskajam pārskatam “Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijas nozīme medicīnas attīstībā Latvijā”. “Piedalījās latviešu literārās valodas veidošanā, jo bija viens no 1904. gadā dibinātās Valodniecības nodaļas biedriem. 1919. gadā uzsāka darbu Iekšlietu Ministrijā kā Garīgo lietu pārvaldes direktors. 20.gs. 20. gados bija arī LU Teoloģijas fakultātes un LU komisijas loceklis. Sarakstījis vairākas grāmatas.

Saistītie ieraksti: Wadonis tizibas mahzibā (1903)

Izmantotie informācijas avoti

Mīlenbahs Fricis. E-arhivs. Izgūts no earchive-estlatrus.eu

Vīksna A. Pie saknēm / A. Vīksna // Latvijas Vērstnesis. – Nr. 72 (15.05.2003), 14.lpp. Izgūts no periodika.lv