Napjerskis Karls Eduards (1793-1864)

Napjerskis Karls Eduards (Karl Eduard von Napiersky) (1793-1864) bija driķējamo grāmatu pārlūkotājs jeb cenzors un viens no izglītotākajiem sava laika cilvēkiem. Izglītību teoloģijā ieguva Tērbatas Universitātē. No 1815. līdz 1829. gadam kalpoja Jaunpiebalgas luterāņu draudzē un paralēli darbojās dažādās zinātniskās biedrībās. 1832. gadā viņš kļuva par Kēnigsbergas Universitātes goda doktoru. K.E. Napjerskis grāmatas cenzēja pielaidīgi, bet bija jūtama personiska nepatika pret Garlība Merķeļa paustajām idejām un vācu valodas mācīšanu skolās. Caur cenzora rokām izgājušas lielākā daļa no 1829. līdz 1864. gadam latviešu valodā izdotajām grāmatām, bet vēsturē viņš zināms arī kā pirmā latviešu bibliogrāfiskā rādītāja “Chronologischer Conspect der lettischen Literatur” sastādītājs, kurā iekļauti izdevumi latviešu valodā sākot no 1585. līdz 1855. gadam, kā arī 1822. gadā izdevis vienu no pirmajām matemātikas mācību grāmatām latviešu valodā “Īsa pamācīšana priekš skolmeistariem, kas saviem skolas bērniem grib mācīt domās ko izrēķināt”.

Izmantotie informācijas avoti

Klekere I., Limane L., Zanders V. Napjerskis Karls Eduards / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Muula A. Konference / A. Muula // Literatūra. Māksla. Mēs. – Nr. 45 (12.11.1998.), 5.lpp. Izgūts no periodika.lv