Nissena sarunas par Lutera Mazo katķismu (1872)

Pilnais nosaukums: Nissena sarunnas par Luttera maso katķismi : grahmata wisseem Deewa wahrdu mihlotajeem, un ihpaschi itin derriga rokas-grahmata skolmeistareem
Cits nosaukums: Nissena sarunas par Lutera Mazo katķismu
Autors: Johann Nissen
Izdošanas ziņas: Rīga : R. Stahlberg, 1872
Apjoms: xiii, 688 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Kaspars Eglītis (LU Radio NABA)
Fragments: 38.-39.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Jau nosaukumā minēts, ka tā paredzēta “visiem Dieva vārdu mīļotājiem, un īpaši itin derīga rokasgrāmata skolmeistariem”, turklāt priekšvārdā tulkotājs min: “Savai grāmatai ceru saprātīgus lasītājus, kā jau ik katris grāmatas sarakstītājs to cerē, tādus, kas prot izņemt, ko viņiem priekš sevis vajaga – te nu ir diezgan, ko ņemt […]”. Grāmata sadalīta piecos “mācības gabalos”, kuros tiek aprakstītas un paskaidrotas dažādas ar ticību saistītas tēmas (svētie stāsti, laulība, radīšana u.c.). Grāmata krājumā iekļauta 2010. gadā, kad tā saņemta no Teoloģijas biedrības.