Personas un izdevniecības

Alunāns Heinrihs (Indriķis) (1835-1904) 
Baumanis Joahims (1712-1759) 
Bergmanis Rihards (1805-1878) 
Berkholcs Kristiāns Augusts (1805-1889) 
“Dorbs un ziniba” (1912-1940) 
Ērmanis Jānis (1862-1932) 
Goba-Alojietis Jānis (1869-1928) 
Grothuss Arturs (1861-1930) 
Hartungs Johans Heinrihs (1699-1756) 
Hērvāgens Ludvigs Kārlis Leonards (1817-1899) 
Luters Mārtiņš (1483-1546) 
Mīlenbahs Fricis (1863-1933) 
Napjerskis Karls Eduards (1793-1864) 
Olavs-Plute Vilis (1867-1917) 
Plātess Ernsts Arnolds (1821-1887) 
Skrinda Kazimirs (1875-1919) 
Stālbergs Kārlis (1837-1895) 
Stefenhāgens Johans Frīdrihs (1744-1812) 

Stenders Gothards Frīdrihs (1714-1796) 
Šaurums Gustavs (1883-1952) 
Treijs Hermanis (1794-1849) 
“Valters un Rapa” (1912-1941) 
Zihmanis Kārlis Jēkabs (1847-1915) 
Zībergs Jēkabs (1863-1963)