Šaurums Gustavs (1883-1952)

Šaurums Gustavs (1883-1952) dzimis Ezeres pagastā. Teoloģiju studēja Tērbatas Universitātē no 1906. līdz 1912. gadam. Par mācītāju strādāja Lazdonā, Umurgā un Rīgas Mārtiņa draudzē, bet paralēli reliģijai nodevās arī savai otrai mīlestībai – grāmatām. Žanis Unāms grāmatā “Karogs vējā” (1969) raksta, ka G. Šaurums bija savācis “visbagātāko un vērtīgāko bibliotēku, kāda līdz tam latviešu rokās bijusi.” Mācītājs cerēja, ka Rīgas pilsēta dibinās arī viņa vārdā nosauktu (ap 20 000 sējumu; t.sk. letonikas literatūra) krājuma apjoma un unikalitātes ziņā daudz neatpalika no Misiņa bibliotēkas. Diemžēl pilsētas valde ideju neatbalstīja un 1925. gadā G. Šaurums bibliotēku pārdeva Rīgas pilsētai. Pēc tam vākums tika šim amatam, G. Šaurums bija arī evaņģēliski luteriskās baznīcas literatūras izplatīšanas pārstāvis, izdevumu “Svētdienas Rīts” (1920-1921, 1938-1940), “Rakstu Avots”, žurnāla “Bibliotekārs” (1937-1940) redaktors. No 1935. līdz 1938. gadam arī laikraksta “Ceļš” galvenais redaktors. Rīgas pilsētas bibliotēkas direktora amatā G. Šaurums nostrādāja līdz 1942. gadam. Miris 1952. gadā, Rīgā.

Saistītie ieraksti: Jaunatnes dārzs (1924)

Izmantotie informācijas avoti

Birnbaums, A. Garezeram kaimiņos / A. Birnbaums // Treji Vārti. – Nr. 25 (1971, 1. janv.), 18.lpp. Izgūts no periodika.lv

Jaunatnes garīgie vadoņi // Jaunatnes Ceļš. – Nr. 11 (1939, 1. nov.), 334.lpp. Izgūts no periodika.lv

Klekere I., Limane L., Zanders V. Šaurums Gustavs / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Unāms Ž. Gustavs Šaurums // Ž. Unāms / Karogs vējā. – [Vaiverlija, Aijova] : Latvju grāmata, 1969, 90.lpp. Izgūts no LNDB

Zanders O. Kas jaunākajām paaudzēm mazāk zinām: par dzīvi, grāmatām un bibliotēku / O. Zanders ; pierakstīja J. Dreimane // Bibliotēku Pasaule. – Nr. 35 (2006. 1. janv.), 12.lpp. Izgūts no periodika.lv