Skrinda Kazimirs (1875-1919)

Skrinda Kazimirs (1875-1919) bija katoļu priesteris, skolotājs un publicists, dzimis Līksnas pagastā. 13 gadu vecumā devās uz Pēterpili, kur mācījās Sv. Katrīnas proģimnāzijā un iztiku pelnīja ar privātstundu pasniegšanu. Teoloģijas maģistra grādu K. Skrinda ieguva 1901. gadā Pēterpils garīgajā seminārā. Baznīckunga pienākumus pildīja Pēterpilī, Minskā, Gatčinā, vairākās vietās Latgalē un Lietuvā. Pēterburgā K. Skrinda dibināja skolas latviešu bērniem un rūpējās par latviešu valodas ieviešanu tajās, kā arī vadīja Pēterburgas latviešu muzikālo biedrību un organizēja latviešu valodas skolotāju kursus. Autors vairākām katoļu ticības grāmatām. Nozīmīgākais ieguldījums latgaliešu periodikas attīstībā bija laikraksts “Drywa” (1908–1917), kas no 1908. gada iznāca Pēterburgā, bet kopš 1917. gada – Rēzeknē. K. Skrindas vadībā “Drywa” kļuva par visilgāk pastāvošo latgaliešu pirmās atmodas avīzi. Miris 1919. gada 25. maijā Lietuvā, bet divus gadus vēlāk pārapbedīts Miera ielas kapos Rēzeknē.

Izmantotie informācijas avoti
Kazimirs Skrinda // literatura.lv. Izgūts no literatura.lv

Ozoliņa I. (14.08.2020) Kazimiram Skrindam – 145 / I. Ozoliņa // daugavpilsnovads.lv. Izgūts no daugavpilsnovads.lv

Rudko N., Tretjuks P. Kazimirs Skrinda / N. Rudko, P. Tretjuks // Ieskats Latgales skolu vēsturē. – Viļāni : LR Tautas Izglītības ministrija, 1990, 78.lpp. Izgūts no LNDB

Ūdre S. Pagātnes fakti šodienai. Kazimirs Skrinda / S. Ūdre // a12.lv. Izgūts no a12.lv