Stefenhāgens Johans Frīdrihs (1744-1812)

Stefenhāgens Johans Frīdrihs (Steffenhagen Johann Friedrich) (1744-1812) bija vācu tautības grāmatu iespiedējs un apgādātājs, kurš ieguvis arī ķirurga atestātu un strādājis par bārddzini. Iespiedēja darbu apguva 1766. gadā Kurzemes Lielkunga grāmatu spiedēja Kristiāna Lītkes atraitnes Annas Marijas Lītkes spiestuvē. 1769. gadā apprecēja A.M. Lītki, ieguva īpašumā spiestuvi, kas tajā laikā bija sliktā stāvoklī parādu un personāla dēļ. 1781. gadā viņu uzņēma Kēnigsbergas grāmatu iespiedēju savienībā, kur ieguva diplomu. 1796. gadā kļuva par Kurzemes guberņas valdes iespiedēju. 1799. gadā pabeidza celt spiestuves namu Kaņģīzeru (Kannulējēju) ielā 20. 1801. gadā ar Kurzemes guberņas valdes atļauju par kompanjonu pieņēma adoptēto māsasdēlu Johanu Martīnu Pētersu-Stefenhāgenu. Turpmāk uzņēmums saucās “J.F. Stefenhāgens un dēls”. Izdevniecībā iespieda reliģiska satura grāmatas, laicīgo literatūru, avīzes, kalendārus un mācību grāmatas krievu, vācu, igauņu, lietuviešu, poļu, franču, latīņu, grieķu un ebreju valodā, taču lielākos panākumus guva izdevumi latviešu valodā. Spiestuve pēc J.F. Stefenhāgena nāves pastāvēja vairāk nekā 100 gadus – līdz pat 1919. gadam.

Izmantotie informācijas avoti

Izstāde “Jelgavas Stefenhāgeni” (2019). Latvijas Nacionālā bibliotēka. Izgūts no lnb.lv

Klekere I., Limane L., Zanders V. Lītke Kristiāns / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Klekere I., Limane L., Zanders V. Stefenhāgens Johans Frīdrihs / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Vēsture. jt.lv. Izgūts no jt.lv