Swehtdeenas skolas lasama grahmata (1920)

Pilnais nosaukums: Swehtdeenas skolas lasama grahmata : lihds ar pilnigu Lutera Reformazijas wehsturi
Cits nosukums: Svētdienas skolas lasāmā grāmata
Sastādītājs: Zībergs, Jēkabs, 1863-1963
Izdošanas ziņas: Cambridge, Mass. : J. Sieberg, 1920
Apjoms: 255 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Marta Sarkane (LU Radio NABA)
Fragments: 42.lpp.

Vecajā ortogrāfijā iespiestā grāmata sastāv no četrām daļām. Pirmajā tiek apskatīti Jaunās Derības stāsti, kurus papildina jautājumi par izlasīto. Garāki stāsti tiek sadalīti vairākās daļās – šajā gadījumā jautājumi ir gan pēc katras daļas, gan arī “atkārtošanas jautājumi” par visu stāstu kopumā. Otrajā daļā ir aprakstīti “Svarīgākie notikumi iz baznīcas vēstures”, sākot ar “Romieši vajā kristīgo draudzi” un beidzot ar “Latviešu luterāņu baznīca Amerikā”. Trešā daļa ir “Dr. Mārtiņa Lutera Mazais katehisms” un ceturtā – “Skolas dziesmas”. Grāmatā iekļauti attēli un ilustrācijas. Izdevums saņemts no Teoloģijas biedrības un krājumā iekļauts 2009. gadā.