Treijs Hermanis (1794-1849)

Treijs Hermanis (Trey Hermann) (1794-1849) bija vācu tautības luterāņu mācītājs. Teoloģiju no 1814. līdz 1816. gadam studēja Tērbatas Universitātē. 1819. gadā kalpoja Biķernieku draudzē. No 1822. gada līdz 1846. gadam bija Rīgas latviešu Jāņa draudzes virsmācītājs un pirmās Rīgas latviešu avīzes “Tas Latviešu Ļaužu Draugs” izdevējs (1838-1846). Avīzes satura veidošanu un izdošanas darbu uzņēmās pats H. Treijs. Laikrakstu iespieda Rīgas pilsētas (V. Hekera), vēlāk J.K.D. Millera spiestuvē. Avīzes izdošanai finansiālu līdzekļu nebija, un tie izdevējam bija jāplāno saskaņā ar noietu vai draudzes ieņēmumiem. Izdevums saturiski atbilda tā laika cenzūras prasībām, tomēr 1846. gadā laikraksts publicēja stāstu “Tas vecs uzticams mācītājs Leišu zemē un viņa audzēknis Jānis”, kura mērķis bija vērsties pret latviešu pāriešanu pareizticībā. Rezultātā avīzi slēdza, bet H. Treiju uz pieciem gadiem izsūtīja uz Kauņu. “Sak, tik labi prati rakstīt par leišu zemi, tad māki tur arī dzīvot.” Mācītājs sekoja līdzi skolu skaita un lasītprasmes pieaugumam, lai caur Bībeles biedrībām varētu izplatīt grāmatas. Paralēli darbam izdevniecībā, mācītājs dibināja arī sātības biedrības, kuru mērķis bija mazināt pārmērīgu alkohola lietošanu. H. Treijs iestājās pret latviešu saplūšanu ar citām tautām un mudināja latviešus izglītoties, celt nacionālo pašapziņu un iegūt augstāku sociālo statusu.

Izmantotie informācijas avoti

Klekere I., Limane L., Zanders V. Treijs Hermanis / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Noslēgsmim veco gadu ar skaistu mīlestības darbu // Jaunākās Ziņas. – Nr. 297 (31.12.1937), 9.lpp. Izgūts no periodika.lv

Pirmās Rīgas latweschu avizes 100 g. jubileja // Latvija. – Nr. (05.01.1932), [1].lpp. Izgūts no periodika.lv

Pirmā Rīgas kristīgā avīze // Latvijas Luterānis. Izgūts no latvijasluteranis.lv

Treijs R. Par preses brīvību, pret cenzūru / R. Treijs // Latvijas Vēstnesis (LR ofic. laikr.). – Nr. 41-42 (12.02.1999), 9.lpp. Izgūts no periodika.lv