“Valters un Rapa” (1912-1941)

Rapa Jānis (1885-1941) dzimis Tērvetes pagastā. 1905. gadā ar zelta medaļu beidza Jelgavas reālskolu un iestājās Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas nodaļā. Sliktās redzes dēļ šaubījās, vai spēs kļūt par labu inženieri, tādēļ pārgāja uz Tirdzniecības nodaļu un kļuva par pirmo latviešu akadēmiski izglītoto grāmatnieku. Ar paša J. Rapas lūgumrakstu, viņš panāca, ka kļūst par pirmo latvieti, kuram izglītības diploms tika izdots ar latvisko vārdu “Jānis Rapa”, ne “Ivans Rapa” kā tas bija citos skolas dokumentos. 1910. gadā viņš sāka strādāt Jāņa Brigadera grāmatu veikalā, un tieši šajā laikā dzima ideja kļūt par grāmatnieku (J. Rapa arī radījis pašu vārdu – grāmatnieks) un izveidot uzņēmumu, “kurā apvienotos garīgās vērtības un materiālā veiksme”. J. Rapa 1911. gadā savā īpašumā ieguva J. Brigadera veikalu un apgādu, par partneri pieaicināja Arturu Valteru. Tā 1912. gadā tikai nodibināta izdevniecība “A. Valters, J. Rapa un biedri”. Valters Arturs (1870–1924) dzimis Birzgalē. Pēc vietējās skolas beigšanas tēvs viņu gribēja izprecināt, tomēr neatklāja līgavas vārdu. Guntas Jaunmuktānes publikācijā “Akciju sabiedrība: Valters un Rapa” (2007) autore raksta, ka “tuvojoties saderināšanās dienai, Valters jutis, ka nebūs labi, tāpēc sapakojis savas nedaudzās mantas, nolicis tās vagas galā un gaidījis, ko tēvs viņam iecerējis. Kad redzējis tuvojamies ratus, viņš sapratis, kurai meitai pieder iejūgtie zirgi. Paņēmis savu pauniņu un bez atvadīšanās devies uz Rīgu.” 1887. kļuva par mācekli K.J. Zihmaņa grāmatu veikalā un vienlaikus mācījās vakarskolā. Vēlāk kļuva par K.J. Zihmaņa palīgu savukārt no 1895. gada bija K.J. Zihmaņa uzņēmuma veikalvedis. Nesaskaņu dēļ ar K.J. Zihmaņa ģimeni, A. Valters no uzņēmuma 1911. gadā aizgāja un kopā ar J. Rapu nodibināja savu izdevniecību. A. Valters lielu uzmanību pievērsa grāmatu ilustrācijām un daudz laika veltīja vislabāko attēlu atlasīšanai un pasūtīšanai no māksliniekiem. Ar astoņu mākslinieku ilustrācijām, “Valtera un Rapas” apgādā izdeva A. Brigaderes sakārtotās “Tautas pasakas un teikas”. Šī bija pirmā apjomīgā pasaku un teiku sērija, ko ilustrējuši latviešu mākslinieki. 1925. gadā Pasaules izstādē Parīzē tā ieguva “Diplome d’honneur” godalgu. 1924. gadā A. Valters mira no plaušu karsoņa, un par J. Rapas līdzgaitnieku kļuva pedagogs Jānis Grīns. Apgāda izdoto grāmatu klāsts bija plašs – no daiļliteratūras līdz mācību grāmatām. Lai mācību grāmatu piedāvājumā būtu vieglāk orientēties, tika publicēti “Valtera un Rapas a/s mācību grāmatu rādītāji”. Izdevniecība laida klajā vairākas grāmatu sērijas – “Rakstnieku sejas”, “Pasaules klasiķi”, “Jaunais Zinātnieks” u.c. Drīz izdevniecība kļuva par lielāko un nozīmīgāko Latvijas mērogā, sastādot 50% no visas Latvijas grāmatu produkcijas. 20.gs. 30. gadu sākumā izdevniecību skāra ekonomiskā krīze, un uzņēmuma glābšanai J. Rapa bija spiests pārdot savu privātbibliotēku, kas pazīstama ar nosaukumu “Baltica”, jo tajā bija plašs senāko latviešu grāmatu vākums. Dažas privātbibliotēkā esošās grāmatas nav iekļautas pat J. Misiņa “Latviešu rakstniecības rādītājā”. Diemžēl uzņēmumu tas neglāba, jo 1940. gadā PSRS okupēja Latviju, uzņēmums tika nacionalizēts un J. Rapa 1941. gadā izdarīja pašnāvību. Privātbibliotēku savā īpašumā ieguva LU Bibliotēka.

Izmantotie informācijas avoti
Grāmatizdevēja Jāņa Rapas privātkolekcija // biblioteka.lu.lv. Izgūts no biblioteka.lu.lv

Jaunmuktāne G. Akciju sabiedrība: Valters un Rapa / G. Jaunmuktāne // Bibliotēku Pasaule. – Nr. 30 (2007), 49.lpp. Izgūts no core.ac.uk

Klekere I., Limane L., Zanders V. Rapa Jānis / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Rozeniece A. "Gara interesēm vienmēr jāstāv augstāk par materiālām" / A. Rozeniece // vestnesis.lv. Izgūts no vestnesis.lv

Šī dzīve ir iesieta vākos. Grāmatu izdevējs Jānis Rapa // naba.lsm.lv. Izgūts no NABA