Zībergs Jēkabs (1863-1963)

Zībergs Jēkabs (1863-1963) bija grāmatizdevējs un sabiedriskais darbinieks. Publicists Oskars Akmentiņš rakstījis, ka “Zībergam nebija plašas skolas izglītības, taču viņš bija apdāvināts, spēja orientēties ikvienā dzīves nozarē.” Apguva galdnieka arodu pie vācu meistara Heinricha Roserta un 1882. gadā saņēma arī zeļļa diplomu. 1888. gadā izceļoja uz Ameriku, kur apgūtās galdnieka prasmes viņam nodrošināja iztiku klavieru būvētavā Bostonā, kurā nostrādāja 33 gadus. Amerikā viņš pulcēja kopā citus emigrējušos latviešus, dibināja pirmās latviešu biedrības un draudzes. 1896. gadā izdeva pirmo Amerikas latviešu laikrakstu “Amerikas Vēstnesis”, kas pastāvēja no 1896. līdz 1922. gadam. J. Zībergs izdeva arī paša sastādītas reliģiska satura grāmatas un “Amerikas latviešu luterāņu kalendāru” (1897-1914), kā arī vairākas brošūras. Tā laika ieceļotāji bija pateicīgi par J. Zīberga sastādīto angļu valodas pašmācības grāmatu “Angļu valodas mācība: Pašmācīšanai viegli saprotama un praktiski sastādīta līdz ar vārdnīcu latviešu un angļu valodās no J. Sieberg’a” (1895), ko iespieda pie Stefanhāgena Jelgavā. 1921. gada 30. martā viņš kopā ar Latvijas delegāciju un citiem Amerikas pārstāvjiem prezidentam Vorenam Hārdingam iesniedza memorandu un panāca Latvijas atzīšanu de iure. Kad pēc Otra pasaules kara sākās masveidīga latviešu ieceļošana Amerikā, J. Zīberga 10 istabu nams Bostonā nereti bija pilns ar tautiešiem, kuriem viņš gādāja galvojumus un rūpējās par pirmajiem soļiem šajā zemē. Viņš iemantoja iesauku “Amerikas latviešu tēvs”. 1954. gada 5. martā J. Zībergs svinēja 100. dzimšanas dienu. Tajā viņu sveica arī prezidents Džons Kenedijs. “Ar Jēkabu Zībergu viņā saulē aizgājis dižens latvietis, kas daudzējādā ziņā var būt piemērs mums — dzīvajiem.“ “Latviešu tēvs” mira 1954. gada 21. augustā.

Izmantotie informācijas avoti

Akmentiņš O. Miris Amerikas latviešu tēvs Jēkabs Zībergs / O. Akmentiņš // Latvija Amerikā. – Nr. 69 (28.08.2063), 5.lpp. Izgūts no periodika.lv

Akmentiņš O. Par Jēkabu Zībergu (1863-1963) Amerikas sirmā latviešu ieceļotāja gaitas / O. Akmentiņš // Brīvā Latvija: Apvienotā “Londonas Avīze” un “Latvija”. – Nr. 12 (22.03.1993), 7.lpp. Izgūts no periodika.lv

Jēkabs Zībergs. Kuldīgas Galvenā bibliotēka. Izgūts no Kuldīgas bibliotēka

Miris Amerikas "latviešu tēvs" Jēkabs Zībergs // Laiks. – Nr. 68 (24.08.1963), 1.lpp. Izgūts no periodika.lv

Miris Amerikas "latviešu tēvs" Jēkabs Zībergs // Londonas Avīze. – Nr. 893 (30.08.1963), 8.lpp. Izgūts no periodika.lv